19 Ağu 2017 Cumartesi

0

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm Üye Devletler, uluslararası ortaklar ve DSÖ ile birlikte uygulanacak olan ve 2025 yılına kadar bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklı erken ölümlerin %25 azaltılması küresel hedefine ulaşmaya yardımcı olacak bir dizi eylemi içeren Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Eylem Planı (2013-2020) hazırlanmıştır.

Küresel Eylem Planı ışığında bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadeleye yönelik ulusal çalışmalara sağlanan teknik desteğin arttırılması amacıyla bütüncül bir BM Sistem müdahalesi sunabilmek amacıyla BM Genel Sekreteri tarafından 2013 Temmuz ayında DSÖ liderliğinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Birleşmiş Milletler Ortak Görev Gücü kurulmuştur. Görev Gücünün ülke ziyaretleri bulaşıcı olmayan hastalıkları önceliklendiren ülkelere odaklanmaktadır.

Bakanlığımız tarafından hem 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı 2014/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Programı” kapsamında bulaşıcı olmayan hastalıklar konusu ele alınmış, hem de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok Paydaşlı Eylem Planı hazırlanmıştır.

Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal MALHATRA Başkanlığındaki Türkiye’ye Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Birleşmiş Milletler Ortak Görev Gücü Heyeti tarafından izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir..

Heyet 20-22 Nisan 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkileri, Diğer Bakanlıkların üst düzey yetkilileri, üniversitelerin üst yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör birlikleri/odaları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Heyet ayrıca TBMM Sağlık Komisyonu yetkilileri ile de görüşmeler yapmıştır.