19 Ağu 2017 Cumartesi

a)   Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumların önlenmesi ve kontrolu için;

Ulusal programlar geliştirmek, uygulatmak, değerlendirmek,

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri incelemek, değerlendirilmesini yapmak,

Uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürütmek,

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların karar ve uygulamalarından faydalanarak Türkiye’de çalışmalar düzenlemek,

Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

b)  Engelliliğin önlenmesi ve kontrolüne yönelik programlar geliştirmek, izlemek ve değerlendirmek.

c)   Evde sağlık hizmetleri planlarının ilgili daire Başkanlıklarıyla oluşturulmasına katkı vermek.

d)  Kaza ve yaralanmaları engellemeye yönelik ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılması ve mevcut düzenlemeler ile uyumluluğun artırılması dahil olmak üzere ulusal önleme ve kontrol programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

e)   Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal program geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek.

f)   Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını yürütmek.

g)  Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarına katılım sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h)  Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.

i)    Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.